praktijk-info contact opnemen vaak gestelde vragen


Privacy beleid

 

 

       

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Bij het aanvragen van informatie vragen wij enkel de persoonsgegevens (naam/adres) om uw vraag goed te kunnen afhandelen.

De door u gegeven informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens

We gebruiken de beste technologische middelen die op dit ogenblik voorhanden zijn voor de beveiliging van onze gegevens. Alle klantengegevens worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik.

Gebruik van e-mail

Een e-mail die u stuurt voor het verkrijgen van inlichtingen kan bepaalde identificatiegegevens (naam, e-mail) bevatten. Wij gebruiken deze gegevens om uw boodschap te beantwoorden.

Uw toestemming

Door het gebruiken van deze site, stemt u in met het beleid dat we voeren inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u de toestemming voor het verzamelen en het gebruik van uw gegevens door ons, zoals beschreven in deze beleidsverklaring.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

We behouden ons het recht om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen.

Voor meer informatie over ons privacy beleid kan u ons steeds contacteren via de onderstaande contactgegevens.

praktijk info contact opnemen vaak gestelde vragen privacy en bepaling