praktijk-info contact opnemen vaak gestelde vragen
Slagaderziektes

Spatader- en slagaderbehandelingen

Ziektebeelden slagaders

Stenosen van de slagaders geven aanleiding tot een tekort aan bloed in het lidmaat, waardoor claudicatio intermittens, rustpijn en wonden kunnen ontstaan.

 

       

Stenosen van de slagaders

Stenosen van de slagaders geven aanleiding tot een tekort aan bloed in het lidmaat, waardoor volgende ziekteverschijnselen kunnen voorkomen:

  • claudicatio intermittens
  • rustpijn
  • wonde

Claudicatio intermittens

Onder claudicatio intermittens verstaat men een inspanningsgebonden pijn (kramp) in het been, waardoor men moet blijven staan, tot er opnieuw voldoende bloed voorhanden is.

Rustpijn

Rustpijnen komen in een verder stadium voor, en treden typisch ’s nachts op.

Wonden

Tenslotte kan er een wonde ontstaan, gaande tot gangreen.

Wanneer er vernauwingen optreden ter hoogte van de halsslagaders (arteria carotis interna) kan dit aanleiding geven tot onderstaande ziekteverschijnselen:

  • Gevoelsstoornissen in het aangezicht of de ledematen
  • Verlammingsverschijnselen, al dan niet van blijvende aard
  • Spraakstoornissen of stoornissen van het zicht.

Arteria carotis interna

Arteria carotis interna

Behandeling van stenose

AAA : Aneurysma Aorta Abdominalis

Dit is een uitzakking (aneurysma) van de buikaorta: AAA

AAA

Normaal meet de aorta abdominalis tussen 1,5 en 2,0 cm in diameter. Wanneer deze diameter toeneemt tot 5 à 5,5 cm, is er een reële kans op ruptuur, waardoor een levensbedreigende situatie ontstaat. Om dit te voorkomen moet tijdig een aangepaste behandeling worden ingesteld.

Behandeling van AAA

praktijk info contact opnemen vaak gestelde vragen privacy en bepaling