praktijk-info contact opnemen vaak gestelde vragen
Behandeling van spataders

Heelkundige behandeling van spataderen

Heelkundige behandelingen

U kan in onze praktijk terecht voor twee vormen van heelkundige behandeling van spataders. Hiernaast leest u iets meer over deze twee behandelingsvormen: varicectomie en lasertherapie.

 

       

Varicectomie

Deze methode houdt het chirurgisch verwijderen van spataders in. Hierbij wordt een kleine incisie gemaakt ter hoogte van de lies, alsook aan de binnenzijde van de knie. Langs deze incisie wordt een kunststofdraad in de spatader opgeschoven tot in de lies.

Varicectomie

Over deze draad wordt vervolgens de varix verwijderd: stripping.
Tot slot van de ingreep worden nog de zijtakjes met een fijn haakje (Müller) langs microincisies verwijderd.

Stripping van spataders met Müller haakje

Deze wondjes worden met steristrip gesloten, en genezen zonder zichtbare littekens.

Door het verwijderen van de spatader kan er een bloeduitstorting ( hematoom) ontstaan ter hoogte van het bovenbeen: dit kan hinderlijk zijn, doch verdwijnt spontaan.

Deze behandeling geschiedt doorgaans op ambulante wijze in een  dagcentrum. Het werkverlet bedraagt gewoonlijk 1 tot 2 weken.

Meer over de nazorg bij varicectomie

Lasertherapie

Bij deze methode wordt de ader inwendig door de LASER energie dichtgebrand. Langs een kleine incisie aan de binnenzijde van de knie wordt de LASER sonde in de ader ingebracht, en tot in de lies opgeschoven. Vervolgens wordt de ader stapsgewijs door de LASER straal dichtgebrand.

Lasertherapie tegen spataders

Dit houdt in dat er geen incisie in de lies moet gebeuren. Een stripping is eveneens niet vereist. De resterende zijtakken worden met het Müller haakje verwijderd.

Het voordeel van deze techniek is dat er geen stripping moet geschieden, waardoor de kans op hematoomvorming in het bovenbeen vermindert, en het herstel na de ingreep vlotter verloopt. Nadeel is dat er een thermische schade van de zenuw, die naast de vene ligt (nervus saphenus), kan optreden. Dit wordt voorkomen door een vloeistof rond de ader in te spuiten.

De verdere zorg is gelijkaardig als na een varicectomie, al kan men rekenen op een snellere werkhervatting, namelijk reeds na enkele dagen.

praktijk info contact opnemen vaak gestelde vragen privacy en bepaling