praktijk-info contact opnemen vaak gestelde vragen
Spataders behandelen

Spataders

Spataders / Varices

Spataders zijn een veel voorkomende aandoening. In deze rubriek worden enkele typische ziektebeelden van spataderen beschreven. Ook worden een aantal frequent toegepaste behandelingen besproken.

 

       

Algemeen

De aders (venen) aan de onderste ledematen staan in voor het transport van het zuurstofarme bloed terug naar het hart en de longen.
Ter hoogte van de onderste ledematen kan men de venen onderverdelen in:

  • Oppervlakkige venen
  • Diepe venen

De oppervlakkige venen zijn uitwendig goed zichtbaar. Wanneer deze abnormaal uitgezet zijn spreekt men van spataders of varices.
De diepe aders liggen tussen de spieren, en zijn uitwendig niet zichtbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikwijls ligt een familiale belasting voor. U kan in dit geval het ontstaan van spataders niet volledig voorkomen.

Nochtans blijven voldoende lichaamsbeweging en een goede gewichtskontrole belangrijk in het verder voorkomen van spataders.

Na een heelkundige behandeling is een goede opvolging belangrijk. Dit kan gebeuren door uw huisarts, en indien vereist door uw vaatspecialist.

Ziektebeelden van spataders

praktijk info contact opnemen vaak gestelde vragen privacy en bepaling